Referat Generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Hundested Kunstforening

Fredag den 23. februar 2018, kl. 19.

Mødested: Medborgerhuset ”Gubben” Nørregade 11 b, Hundested.
Tilstede: Lis Jensen, Preben Svensson, Lisbeth Jørnvil, Lotte Resen Steenstrup, Lone Vind,
Kirsten Schwennesen.
Fraværende: Inger Sloth, Karen Christensen, Charlotte Orholm.
Mødet startede med hyggemusik med Aase Lind på flygel og Finn Nyhuus på fløjte.
Formanden Lis Jensen præsenterede de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
1.Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kirsten Møller, som blev valgt med akklamation.
Kirsten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning:
Vi har haft et godt udstillingsår med 3.117 gæster. Vi har afholdt i alt 8 udstillinger.
4 kunstnere fra det lokale og nordsjællandske område, samt 4 kunstnere ude fra.
Besøgstallet er størst i juni, juli og august, nok p.g.a. turister, samt åbent på
helligdage og ekstra åbent i forbindelse med Åben Atelier Døre (105 gæster).
Medlemsudstillingen havde 30 udstillere med i alt 60 værker. På ferniseringsdagen
mødte 100 gæster op. Kunstnerne og de besøgende er begejstret for Fyrgården.
Møder i 2017: Der blev afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt en del møder i de
forskellige udvalg. Formanden takkede bestyrelsen for årets arbejdsindsats i de forskellige
grupper.
Kunststudiekredsen ved Lotte R. Steenberg.
Lotte fortalte, at der har været flere forskellige aktiviteter i årets løb. Bl..a. Div. foredrag,
Tur til Herning, Asker Jorn museum, Papirøen, Sorø museum, Charlottenborg og
juleklip og foredrag om trolde af Lone Vind. Der vil være 3 arrangementer i foråret:
6. marts, besøg Preben Boyes lokaler. 3. april, Karen Christensens foredrag om Jens
Søndergård og 8. maj, udflugt til Davids Samling. Herefter trækker Lotte sig og en anden
må evt. føre Kunststudiekredsen videre.
Hjemmesiden og Tegnecaféen ved Lisbeth Jørnvil.
Tegnecaféen har nu eksisteret i 21⁄2 år. Der bliver tegnet 1 gang om måneden.
Der bliver bl.a. tegnet stilleben, Preben Boyes statuetter. Været på café og tegnet herfra.
Kurt Larsen er lysmester. Arne sørger for hyggemusik i baggrunden.
Ved næste tegnecafé den 26.2. vil Kurt Larsen undervise i skravering. Der planlægges
også Croquis tegning.
Alt dette kan ses på vores hjemmeside, som Lisbeth opfordrede til at gå ind på.
Nye tiltag ved Lone Vind.
Ved sidste års generalforsamling bad bestyrelsen de fremmødte medlemmer om
at udfylde et spørgeskema og komme med gode ideer til nye tiltag i foreningen.
Der blev uddelt en liste med et samlet resultat over de ønskede tiltag. Lone takkede
for alle gode ideer.

2
En lille gruppe indenfor bestyrelsen har gennemgået listerne og set på, hvad der
har været muligt lige nu og her, og hvad der må satses på fremover.
Gruppen er kommet frem til følgende:
1- I håbet om at få flere medlemmer må vi gøre os mere synlige med flere og andre
forskellige tiltag og aktiviteter og blande os mere i det kulturelle liv i Hundested.

2- Vi vil stadig have udstillinger i Fyrgården. Måske bliver udstillingerne forlænget
og dermed færre udstillinger, som derved kan frigive lidt økonomi til andet.
3- I forbindelse med ferniseringen vil vi fortsat prøve at få de udstillende kunstnere til at
holde et lille indlæg om sig selv og deres kunst.
4-Museums besøg har vi gennem vores ”Studiekreds i kunst” . Vi håber at finde nye
kræfter og personer til planlægning af museums besøg og foredrag fremover.
5-Tegnecaféen kører godt med spændende indslag og som noget nyt fået tilført lidt penge til
croquis tegning.
6-Et nyt tiltag er inden for akvarel maling. Vi har fuld gang i planlægningen af et
akvarelkursus 1-2 dage samt planlægning af mindre workshops og evt. besøg
hos en kunstner.
Vi har i den forbindelse en akvarel udstilling på Fyrgården i maj måned.
7-Endnu et nyt tiltag foregår allerede den 1. marts med et kunsthistorisk foredrag.
Emnet er ”De Fire Årstider” af Tom Jørgensen, kendt som redaktør af Kunstavisen.
Jens Thofte vil underholde på flygel. I pausen vil der blive serveret kaffe og kage.
Alle er velkommen. Prisen er 20,- kr. for medlemmer og 30.- kr. for ikke medlemmer.
8-Som en lille ting har vi indført en lille oplysning i vores medlemsblad om
”Hvad er kunst”, hvor kendte personer får deres udtalelser om emnet citeret.
Gruppen opfordrer den nye bestyrelse til at arbejde videre med NYE TILTAG.
Formandens beretning fortsat.
Den 20. maj 2017 gik vagtudflugten til det ”Flyvende Værksted” tidligere Flystation
Værløse og til Skovhuset ved Søndersø. Det blev en skøn stor oplevelse til noget
ukendt. Mange tak til arrangør Lisbeth Jørnvil.
Kulturelt Samråd afholdt et forårsmøde, hvor 4 bestyrelsesmedlemmer deltog og et
efterårsmøde, hvor vi var 2 deltagere. I løbet af 2017 fik Kulturelt Samråd bedre
pengemidler. D.v.s. Kunstforeningen fik den støtte, vi søgte om, den sidste halvdel af 2017.
Hundested Erhverv indkaldte til møde i juni. Formanden Lis Jensen deltog.
Emnet var: ”Sådan bliver du en del af Hundesteds nye platform”. Der skal betales
et ”stort” kontingent. Nyt orienterende møde igen i marts 2018.
Den nye bestyrelse må tage stilling til om Kunstforeningen skal deltage.
Ved Hundested Motor Træf i september deltog Karen Christensen, Kurt Larsen og
Kirsten Møller fra foreningen med udendørs maleri og tegning. Frisk gjort.

3.Regnskab 2018.
Regnskab for 2017 blev gennemgået af kasserer Preben Svensson. Vi har et pænt
overskud på 14.000,- kr. Regnskabet blev godkendt.
Budget 2018 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Kontingent forbliver uændret.
250,- kr. for enkelt medlem og 400,- kr. for 2 på samme adresse.
Vi har i dag 144 medlemmer.
4.Bestyrelsens planer og forslag og aktivitetskalender 2018.
Som allerede nævnt er der Kunsthistorisk foredrag ”De fire årstider” v. Tom Jørgensen
på Hundested bibliotek kl. 19.

Et udvalg har planlagt 7 udstillinger i perioden 3. marts-17. november 2018.
Der vil være skulptur, klassisk maleri, abstrakt maleri, akvarel, kul- og kridttegninger,
sorte stregtegninger, pastel-tørkridt billeder, alm. keramik og fabulerende keramik.
Kunstforeningen deltager ved ”Åbne Atelier Døre” den 11.-12. august. Vi betaler
et beløb og får det flotte katalog til uddeling, hvilket er en god reklame.
Fyrgården holder åben kl. 11-17 disse dage.
Hundested får igen besøg af krydstogtskibe i maj, juni og oktober 2018.
Her må foreningen tage stilling til, om Fyrgården er åben en hel dag
og er der vagter nok ?
Vagtgruppen består af ca. 30 personer. Foreningen ønsker en større gruppe til rådighed
og opfordrer til at melde sig, hvis man har lyst til at være vagt på Fyrgården.
Ca. 100-110 vagtdage skal besættes. Bestyrelsen bruger timer på modtagelser,
opsætninger, ferniseringer og nedtagninger og vil gerne frigøres mere fra vagtdage.
5.Valg.
Efter tur afgår: Lis Jensen genopstiller ikke
Kirsten Schwennesen genopstiller
Inger Sloth genopstiller som suppleant

Ikke på valg: Preben Svensson
Lisbeth Jørnvil
Lone Vind
Karen Christensen suppleant fortsætter
Charlotte Orholm suppleant fortsætter ikke
Lotte Resen Steenstrup suppleant fortsætter ikke

Ikke på valg Tove Hansen revisor

Aase Lind revisorsuppleant fortsætter.
Karin Wallind blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen mangler endnu et medlem . Lone Vind opfordrede til at melde sig.
Ingen af de tilstedeværende meldte sig. Lisbeth Jørnvil pointerede, hvor vigtigt det er
for foreningen, at nogen melder sig og opfordrede til at gå hjem og tænke over det.

6.Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
7.Bestyrelsen foreslår oprettelse af frivillige arbejdsgrupper.
5 sedler blev hængt op på væggen med opfordring til at melde sig:
Interesserede hjælpere til ”Nye tiltag”.
Opsætning af kunst.
”En hjælpende hånd” Fernisering-film-foredrag.
En større vagtgruppe til rådighed.
En teknisk person.
8.Eventuelt.
Bestyrelsen takkede Lis Jensen for alle de år hun har arbejdet for Kunstforeningen,
17 år som formand. Lis blev rost for bl.a. at være en meget dygtig formand, rolig, effektiv,
diplomatisk og med et godt overblik. Lis fik overrakt et gavekort samt blomster.
Lis takkede og fortalte, at hun synes, det har været spændende at være formand.
Det har givet hende mange gode og sjove oplevelser. Hun har mødt mange forskellige
kunstnere. Det har været en meget interessant periode.
9.Lodtrækning om indkøbt kunst blandt medlemmer, der har betalt 2017 kontingent.
10 gevinster blev bortloddet blandt fremmødte medlemmer.
10 gevinster blev bortloddet blandt alle medlemmer. Max 1 gevinst per medlem.
5 gevinster blev bortloddet til vagterne.
10.Afslutning.
Lisbeth Jørnvil takkede musikken og tidligere dirigent Erik Sørensen, som fik overrakt
vin . Dirigent Kirsten Møller fik blomster.
Lotte R. Steenstrup fik blomster og Lis takkede hende for det store arbejde, hun har lagt
i Hundested Kunstforening.
Der var også blomster til Charlotte Orholm ( som ikke var tilstede).
Kontingent kan betales via netbank Danske Bank 1551 6739822.
Kontant eller via Mobil Pay på selve generalforsamlingen. Betal senest 1.4.2018.
Den nye bestyrelse besluttede, at Lone Vind bliver den nye formand.
Lone Vind takkede og lovede at gøre sit bedste for Hundested Kunstforening.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Lis Jensen takkede dirigenten og alle de
tilstedeværende for en god generalforsamling og bød på lidt mad og vin.
Referent: Kirsten Schwennesen, den 1. marts 2018.
Lis Jensen Kirsten Møller
Formand Dirigent

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.01 | 22:30

Hej Kamma, vi sælger ikke billetter, de skal købes via Hundested Kinos hjemmeside, men de er desværre udsolgt nu har jeg netop set.

...
07.01 | 18:52

Kan jeg købe 1 billet til Filmen om Søndergaard

...
07.01 | 17:23

Kan jeg købe to billetter til Jens Søndergård film

...
21.10 | 23:14

tAK HER VIRKER DET JO FINT

...
Du kan lide denne side