Referat Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Hundested Kunstforening Fredag den 24. februar 2017, kl. 19. Mødested: Medborgerhuset ”Gubben”, Nørregade 11 b, Hundested. Tilstede: Lis Jensen, Lisa Husted, Inger Sloth, Lisbeth Jørnvil, Kamma Kaae, Lotte Resen Steenstrup, Solveig Eriksen, Karen Christensen, Kirsten Schwennesen,
Mødet startede med hyggemusik med Aase Lind på flygel og Finn Nyhuus på fløjte.
Formanden , redaktør Lis Jensen bød velkommen, hvorefter bestyrelsen præsenterede sig: Kasserer Lisa Husted, sekretær Kirsten Schwennesen, Inger Sloth, Kamma Kaae, Lisbeth Jørnvil, redaktør af hjemmesiden og bestyrer ”Tegnesalonen”, suppleanter: Solveig Eriksen, Karen Christensen og Lotte Steenstrup, bestyrer ”Studiekreds i kunst”. 1. Valg af dirigent: Bstyrelsen foreslog Erik Møller Sørensen, som blev valgt med akklamation. Erik takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Formandens beretning: I 2016 har vi haft 7 udstillinger fra 6. februar til 13. november. 4 kunstnere udefra og 2 fra Halsnæs samt medlemsudstillingen. Vi har haft i alt ca. 2.700 gæster. Møder i 2016: Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder samt nogle udvalgsmøder i kunstforeningen. Der har været mange nyheder og opgaver. Stor tak for arbejdet med Tegnecafeen til Lisbeth og arbejdet med Studiekreds i kunst til Lotte. Samtidig takkede formanden bestyrelsen for årets samarbejde.
Lisbeth Jørnvil berettede om ”Tegnecaféen”. Lisbeth kalder den for tegnecaféen. Vi er 15 personer tilmeldt – ingen venteliste, så hvis der er nogen, der brænder for at være med, kan man henvende sig til Lisbeth (se vores hjemmeside). Vi tegner hinanden, naturen udenfor, stilleben m.v. Sidst var tegnecaféen på café og tegnede de besøgende, og hvad der eller var omkring dem.
Lotte Steenstrup berettede om Studiekreds i kunst: Vi er 22 personer tilmeldt og 2 på venteliste. Vi har haft foredrag om Willumsen og Martin Birgum og efterfølgende udflugt til Willumsens museum og Arken. Vi har bl.a. haft juleklip v/ Lone Vind. Besøgt LO skolen.Foredrag om Herman Stilling v/Lone Vind. Næste udflugt går til Storm P. udstilling på Nivågård. Til maj er der planlagt en 2 dages tur til Herning Kunstmuseum m.m. Alt sammen selv financiret.. Glædeligt med så stor interesse. Formandens beretning, fortsat: Kulturelt Samråd: Afholdte møder i marts i Ågalleriet og september i Torup forsamlingshus. Flere i bestyrelsen deltager altid. Her får vi en orientering om det kulturelle liv samt om økonomien. Ca. 145 foreninger er tilmeldt Kulturelt Samråd, hvilket er gratis. Her søger vi om midler for hver udstilling. Hver ansøgning er vedhæftet et budget. Senere beretter vi om planer for 2017 og I hører om 2017 tilskuddet. 3 cruicetogtskibe på besøg : Den 8. maj, 18 maj og i start af september. Vi blev kontaktet af Havnen, om vi havde udstillinger, og på den måde kom vi med i programmet. Fyrgården blev åbnet kl. 10- ca. 16.30 de dage. I alt besøgte 50 engelske gæster Fyrgården.
2
Vagtudflugt 27. maj 2016: Vi var 19 vagter med på denne fine udflugt til Rørvig. Vi besøgte kunstrmaler Jorit Tellervo og keramiker Flemming H., Løvstræde 4, Rørvig. Et meget spændende par, som fortalte livligt om deres kunst. En god oplevelse, som kan anbefales. Kunstforeningen købte en dejlig skål, som blev udloddet ved generalforsamlingen. Vagtgruppen i 2016: Vi har ca. 30 personer på vagtlisten. Der sker kun en lille udskiftning af personer. En stor tak til denne gruppe, som vi ikke kan undvære. Uden jer, ingen udstillinger. Hæftet ”Jul i Hundested 2016” : Kunstforeningen fik lov til at få en artikel med i ”Jul i Hundested”. Nogle stykker fra bestyrelsen arbejdede på materialet og fik 6 sider med tekst og flotte billeder. Håber alle har set det. 3. Regnskab 2016: Regnskab for 2016 blev gennemgået af kasserer Lisa Husted. Regnskabet blev godkendt. 4a. Budget 2017 og fastsættelse af kontingent . Som oplæg til budget: Bestyrelsen gjorde opmærksom på det ændrede tilskud fra Kulturelt Samråd. Kommunen bevilliger et beløb til Kulturelt Samråd, som de 145 foreninger kan søge om. Den 1.1.2017 var Kulturelt Samråd´s beløb formindsket til 226.000,- kr. Før var det 530.000,- kr. Altså beskåret med ca. 60%, hvilket trådte i kraft den 1.1.2017. Kunstforeningen har søgt tilskud for de 4 første udstillinger i 2017, og har fået bevilliget 22.000,- kr. Det er 6.000 kr. mindre end det søgte. Resten af året med 3 udstillinger og 1 medlemsudstilling, ved vi ikke, om vi får lidt eller intet. Udgifterne for 2017 i alt er beregnet til ca. 66.000,- kr. Vi vil spare, hvor vi kan. Bl.a. vil der ikke være deltagelse i møder, der koster noget. Vi er støttemedlem for Pjecen Åbne Atelierdøre og vil fortsat være det. Vi får her en god reklame.
I henhold til ovennævnte ønsker bestyrelsen at sætte kontingentet op med 50,- kr for enkelt medlem og 100,- for 2 på samme adresse. D.v.s.: Kontingentet per år vil blive: 250 kr. for enkelt medlem 400,- kr. for 2 på samme adresse.
Der blev spurgt om , hvorfor 2 på samme adresse skal betale mindre per person end et enkelt medlem. Bestyrelsen mener, at man får flere medlemmer på denne måde.
Kontingent forhøjelsen blev godkendt med flertal ved afstemning. 4b. Budget 2017. Bestyrelsens planer og aktivitetskalender for 2017 . Diskussion om fremtiden – om planlægning af 2018. Budget for 2017 blev gennemgået af kasserer Lisa Husted. Budgettet kan være rigtigt eller forkert. Vi kender desværre ikke vores økonomi. Budgettet blev godkendt.
Vi har planlagt 7 udstillinger+ 1 medlemsudstilling i 2017 fra 4. februar til 12. november . Udstillingerne bliver planlagt ca. 3/4 år før med kontrakter. Et udstillingsudvalg på 4-5 personer fra bestyrelsen planlægger og sammensætter programmet, hvorefter bestyrelsen godkender det.
Herudover er der planlægning af diverse møder. Ny vagtudflugt, som vi gerne vil fortsætte med. Planlægning af nye ideer og ønsker i samarbejde med jer medlemmer.
3
Bestyrelsen ønsker en diskussion om fremtiden i kunstforeningen sammen med jer . Skal vi ændre indhold i årsprogrammet for 2018? Skal vi have færre udstillinger? Oprette nye tilbud. F.x. kunstfilm, foredrag om kunst eller om en kunstner. Kunstture, værkstedsbesøg, museumsbesøg m.m. De nye tiltag vil være med brugerbetaling. Vi ønsker hjælp fra jer , og vi vil lytte til jeres gode forslag.
Bestyrelsen uddelte et spørgeskema vedrørende fremtidige tiltag i Hundested Kunstforening. Spørgsmålene vil blive efterbehandlet, og resultatet vil blive meddelt på vores hjemmeside og i medlemsbladet.
Følgende kom frem ved diskussionen: Godt at der bliver åbnet op nu, kunstforeningen har gode udstillinger , men man efterlyser andre tiltag. Fotokunst, musik, film evt. samarbejde med Hundested biograf. Opsøge nye yngre medlemmer. Lave noget for børn i weekenderne . Henvende sig til unge kunstnere fra Akademiet. Musik, dans og billedkunst hænger meget sammen. Henvende sig til folkeskoler, billedskoler og andre unge under uddannelse. 5. Valg.
Efter tur afgår: Lisa Husted genopstiller ikke Kamma Kaae genopstiller ikke Lisbeth Jørnvil genopstiller
ikke på valg: Lis Jensen Kirsten Schwennesen Inger Sloth
Suppleanter: Karen Christensen fortsætter Solveig Eriksen fortsætter ikke Lotte Resen Steenstrup fortsætter
På valg: Ingelise Hansen (revisor) fortsætter ikke Aase Lind (revisorsuppleant) fortsætter
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Preben Svensson (kasserer) Lone Vind (bestyrelsesmedlem) Charlotte Orholm (suppleant) Tove Hansen (revisor)
Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt med akklamation. 6. Indkomne forslag: Ingen. 7. Lodtrækning om indkøbt kunst blandt medlemmer, der har betalt 2016 kontingent. 8 gevinster blev bortloddet blandt fremmødte medlemmer. 5 gevinster blev bortloddet blandt alle medlemmer. Max 1 gevinst per medlem. 5 gevinster blev bortloddet til vagterne.
4
8. Eventuelt:
Ranghild Madsen rejste sig og sagde tak til Lis Jensen for det store arbejde, hun lægger i Hundested Kunstforening. 9. Afslutning: Lis Jensen takkede de afgåede bestyrelsemedlemmer Solveig , Kamma og Lisa for det store arbejde, de har lagt i Hundested Kunstforening. Alle 3 fik overragt en fin buket blomster.
Der var også blomster til den afgåede revisor Ingelise Hansen (som ikke var tilstede).
Lisa takkede Lis for samarbejdet . Hun har været meget glad for den tid, hun har været med i foreningen. Det har givet mange gode oplevelser.
Musikken fik chokolade, som tak for god underholdning og dirigenten Erik Sørensen fik vin.
Kontingent kan betales via netbank/girokort, eller betaling kontant denne aften.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og alle de tilstedeværende (54 personer) for en god generalforsamling og bød på lidt mad og vin.
Endnu en god hyggelig og positiv aften på trods af den økonomiske situation.
Referent: Kirsten Schwennesen, den 28 februar 2017.
Lis Jensen Erik Møller Sørensen Formand Dirigent

 

Næste års Generalforsamling afholdes i Gubben fredag d. 23 februar

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 10:26

Nej. Jeg vil tage det med på næste bestyrelsesmøde.

...
17.11 | 14:29

Det var ikke det jeg mente.
Jer mener om man igennem foreningen kan købe et gavekort som kan bruges til køb af kunst hos de kunstner som er medlem af foreningen

...
14.11 | 12:35

Nej . Men man kan forære et medlemskab til en anden.

...
13.11 | 17:16

Hej
Kan man købe gavekort til Hundested kunstforening og i så fad hvor.?

...
Du kan lide denne side