Love

Love for Hundested Kunstforening

Love for Hundested Kunstforening Stiftet 31. marts 1980 (Senest revideret 28.02.2020)

§ 1 Foreningens navn er Hundested Kunstforening, og dens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2 Foreningens formål er at virke til fremme af kunstinteressen i Halsnæs Kommune. Foreningen optager udøvende kunstnere og andre kunstinteresserede.

§ 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes ved annonce i den lokale presse eller skriftligt til hvert medlem mindst 14 dage forinden. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og ind- komne forslag. Dagsorden skal omfatte: - Valg af dirigent - Bestyrelsens beretning - Regnskab og budget - Bestyrelsens planer og forslag - Valg - Indkomne forslag - Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalfor- samlingen, skal skriftligt sendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne.

§ 5 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer for et tidsrum af 2 år. Efter tur afgår tre medlemmer i ulige år – fire medlemmer afgår i lige år. Der vælges mindst to suppleanter for to år.§ 6 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en kasserer, en sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer den, der tegner foreningen i økonomiske forhold.

§ 7 På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant for to år.

§ 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige kontingent fastsættes for det kommende år på hver ordinær generalforsamling.

§ 9 På generalforsamlingen afgøres alt ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer i lovene kræves dog, at en tredjedel af foreningens medlemmer har givet møde og deltaget i afstemningen, samt at forslaget er vedtaget med en majoritet af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Opnås denne majoritet ikke kan vedtagelse ske ved almindelig flertals- beslutning på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Beslutning, om foreningens ophævelse kræver dog altid, at mindst halvdelen af alle medlemmer stemmer for beslutningen ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt. Samtidig skal der træffes beslutning om, hvorledes der forholdes med foreningens nettoformue, som skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål (§ 2).

§ 10 Nærværende love har gyldighed fra foreningens stiftelse den 31. marts 1980, som ændret på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 1986 samt ordinær generalforsamling den 23.februar 2001 og ved ordinær generalforsamling den 27. februar 2009. Ændret ved ordinær generalforsamling den 28. februar 2020.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.09 | 15:04

Hjemmesiden er svær at læse på mobil

...
02.09 | 06:05

Hej Karin
Det er ikke noget problem. Du bliver oprettet som ønsket og så bydes du ellers velkommen i foreningen.
Mvh Carsten Neergaard

...
30.08 | 15:15

Håber det er ok at melde mig ind som Stormsvalen Naturbutik

...
12.03 | 23:19

Dejligt du fik en fin oplevelse på udstillingen, tak for din tilbagemelding

...
Du kan lide denne side