Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens Beretning 2018
Bestyrelsens omstrukturering af arbejdsområdet.
- Under vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2018 manglede vi et bestyrelsesmedlem.
Karen Christensen var suppleant og trådte ind som bestyrelsesmedlem.
Dermed havde vi kun én suppleant, Inger Slot resten af året.
- Det første, den nyvalgte bestyrelse foretog sig, var en omstrukturering af arbejdsopgaverne i bestyrelsen.
Vi nedsatte 6 udvalg med eget ansvar for arbejdet i udvalget.
- Bestyrelsen udarbejdede en oversigt over nødvendige og ønskede arbejdsopgaver og fordelte opgaverne i de
6 udvalg. Herefter fik hvert udvalg til opgave at udarbejde en udførlig arbejdsbeskrivelse.
Bestyrelsen nedsatte følgende udvalg:
- Udstillingsudvalg v/Karin Wallind, Karen Christensen, Lone Vind
- Udvalg for Udflugter v/ Karin Wallind
- Vagtudvalg v/Kirsten Schwennesen og Inge Sloth
- Presse- og redaktion v/ Lone Vind,
- Tegnecafe og hjemmeside v/Lisbet Jørnvill
- Nye Tiltag, er et område, alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i princippet kan gå ind i og skabe nye
tiltag i løbet af året.
Vi nedsatte et udvalg for ”Fokus på Akvarel 2019” v/ Lisbet Jørnvill
Planlagde en Filmaften med Kunstneren Jens Søndergaard liv og arbejde v/ Karen Christensen
- Ud over det var der Formandens opgaver v/Lone Vind, Sekretær Kirsten Schwennesen og Kasserer Preben
Svensson.
- Alle udvalgene har et fast punkt på dagsorden ”siden sidst” til alle vores bestyrelsesmøder.
Samlet har denne arbejdsstruktur betydet, at bestyrelsesmedlemmerne fik deres eget ansvarsområde, og det har
vist sig at være særdeles positivt.
De enkelte udvalg har haft større overblik og tryghed i arbejdet og mere tid til udvikling af nye ideer.
Min opfattelse som formand for året 2018 har været, at jeg har dygtige og kompetente medarbejdere, som føler
et stort ansvar. Vi har forbedret og udvidet vores arbejdsområder væsentligt og finder hele tiden på nye tiltag i
alle grupper. Det har været en fornøjelse for os alle i bestyrelsen.
Efter sidste års generalforsamling skrev mange sig på listen som frivillige hjælpere.
En stor tak til de mange medlemmer, som har meldt sig som frivillige Vagter til udstillingerne på Fyrgården.
En uvurderlig stor hjælp, som er afgørende for gennemførelsen for vores mange udstillinger gennem året!
Også en stor tak til de medlemmer, der har hjulpet til under opsætning af kunstværkerne på Fyrgården og til vores
arrangementer.
Privatpolitik for Hundested Kunstforening.
På grund af ny EU- lovgivning skulle vi udarbejde et dokument om kunstforeningens overholdelse af
databeskyttelsesforordningen. Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og har til formål at styrke og
harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU.
Dette gælder for hele EU. Alle vores medlemmer har fået dokumentet tilsendt pr. mail eller med post.
Dokumentet hedder ”Privatpolitik for Hundested Kunstforening”.
Dokumentet kan også læses på vores hjemmeside.
Halsnæs kommunes Billedkunstråd: - Hundested Kunstforening er repræsenteret ved formanden i Billedkunstrådet
som kunstfagligt medlem. Billedkunstrådet er et underudvalg af Halsnæs kommunes ”Udvalg for Kultur, Idræt og
Demokrati” formand og Byrådsmedlem Helle Lunderød.
Billedkunstrådet består af kunstfaglige medlemmer og politikere fra kommunen.
Formålet med arbejdet i Billedkunstrådet er at forvalte ”Rosenquist-arven, at styrke kunstens synlighed i det
offentlige rum, realisering af visioner og målsætning i Halsnæs Kommunes Kultur-og fritidspolitik. Primært arbejders
der for billedkunst i bred forstand, kunstprojekter med kunstnere, indkøb og fordeling af kunsten fx på skoler og
andre institutioner, steder der er tilgængelig for borgerne, og i det hele taget styrke det lokale kunstmiljø i
kommunen. Jeg som formand sagde ja til opgaven, da det er i nøje overensstemmelse
1

med Hundested Kunstforenings formål §2 ”Foreningens formål er at virke til fremme af kunstinteressen i
Halsnæs Kommune”.
Halsnæs Kulturelt Samråd
- Halsnæs Kommune fordeler kommunale midler til blandt andet kulturelle formål. Disse midler eller puljens
størrelse fastsættes af byrådet i forbindelse med den årlige budgettildeling. Hundested Kunstforening
ansøger hvert år om midler til dækning af honorar og transport til vores udstillende billedkunstnere.
- Halsnæs kommune har haft den helt store besparelses runde og det har også haft betydning for hvor mange
penge Kulturelt Samråd har fået til fordeling inden for området. Efter flere møde mellem Kulturelt Samråd
og Halsnæs kommune, har Kulturelt Samråd oplyst på deres repræsentantskabsmøde, at de forventer at
blive beskåret med 150.000 kr. i 2019. Hundested Kunstforening fik bevilget de ønskede tilskud for 2018. For
2019 har vi foreløbig fået bevilget vores første to udstillinger fra d. 2. til 31 marts og d. 6. april til 5. maj. med
6.000.-kr pr. udstilling. (Under generalforsamlingen kunne formanden oplyse, at kunstforeningen lige havde
fået bevilget penge til resten af årets udstillinger! Vi har efterfølgende skrevet en stor tak til Kulturelt
Samråd).
- På grund af nedskæringer, har vi i kunstforeningen set på, hvor vi evt. selv kunne spare, og vi har fx
omformuleret vores kontrakt med kunstnerne. Før stod der at vi købte for 5000.-kr. Nu står der, vi køber op
til 5000.-kr.
Fremover vil vores økonomi i Hundested Kunstforening også være afhænge af tilstrømning af nye
Medlemmer!
Mere om det senere. Vi har også udmeldt os af ”Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger”.
- Jeg skal også oplyse, at Kulturelt Samråd har afholdt deres 40års jubilæum sidste år 2018.
Kurser - støttet og betalt af Kulturelt Samråd:
- To bestyrelsesmedlemmer har gennemgået kurset i ”Sociale medier” på Frivilligcentret i Frederiksværk.
Samtidig fik vi en rundvisning og fik fortalt, hvad centret kan tilbyde. Fx kan foreninger gratis låne lokaler og
brug af kopimaskiner i A4 -format. Alle vil være velkommen til et besøg i Frivilligcenteret.
Den årlige vagtudflugt
Vores kasserer Preben og hans kone Helle Svensson havde arrangeret vores årlige vagtudflugt, og 24 vagter deltog i
turen.
Vagtudflugten gik i år til Jægerspris, hvor vi så en udstilling med Leif Sylvester og købte en franskvævet pude med
Leif Sylvesters typiske motiver på. Så gik turen til Jægerspris slot, hvor vi nød en herlig frokost i slottets cafe, gik
gennem slotsmuseet mange udstillinger og til sidst var vi på vandretur i en solbeskinnet slotspark, hvor vi så
Grevinde Danners grav.
En stor tak for en rigtig dejlig dag!
Udstillingsåret 2018. Vi har gennemført 7 udstillinger på Fyrgården:
- 2 udstillinger med lokale kunstnere, 4 udefrakommende kunstnere og 1 medlemsudstilling. 27 medlemmer
udstillede til medlemsudstillingen, lidt færre end sidste år. Bestyrelsen havde i forbindelse med
medlemsudstillingen sendt en skrivelse til medlemmer, hvor vi krævede en max størrelse på billeder, der
skulle udstilles. Det viste sig at være urealistisk, da de max mål vi krævede, ikke var standart mål på de
rammer, medlemmerne ofte køber ind. Så derfor, frem over ingen krav om billede/rammestørrelser.
- Besøgstallet for 2018 var i alt 2.966 besøgende gæster. Det er et meget tilfredsstillende resultat, især når vi
sammenligner besøgstallet med samme antal udstillinger i 2017, hvor antal besøgende var 2.700 gæster- en
stigning på 266 besøgende.
- Vores medlemmer er meget aktive i fremmøder til udstillingerne, men vi ser også flere nye ansigter, og her
må vi fremover gøre en større indsats for at få flere til at melde sig ind i vores forening.
På bestyrelsens vegne
Formand
Lone Vind
Januar 2019

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 07:55

Er der noget nyt om medlemsudstillingen 2019 - hvornår skal man indlevere billede(r)?

...
24.07 | 17:51

Jeg har ikke hørt noget om vi kan komme med p vagttur det er længe siden jeg meldte os til sammen med Kurt larsen

...
25.05 | 21:38

Kære Ane Marie. Har du oplyst os dine persondata, mail.,tlf., adresse til vores kasserer mail:hundestedkunstforening@gmail.com
mvh Lone Vind

...
25.05 | 21:35

Hej Vinnie. Du skal videregive vores kasserer dine person data dvs: navn, adresse, Tlf.nr. mail adresse.på mail:hundestedkunstforening@gmail.com
mvh Lone Vind

...
Du kan lide denne side